Na czym polega serwis wind samochodowych?

Windy samochodowe (zwane także podestami załadowczymi) to powszechnie stosowane urządzenia dźwigowe montowane w samochodach dostawczych i ciężarowych. Windy te podlegają dozorowi technicznemu realizowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego. W związku z tym muszą być cyklicznie badane oraz konserwowane. Na czym polega serwis wind samochodowych?

Urząd Dozoru Technicznego a windy samochodowe

Zgodnie z definicją windy samochodowe są podestami ruchomymi załadowczymi, które wykorzystywane są do podnoszenia ładunków w celu ich załadunku lub rozładunku. Najczęściej wyposażane są one w napęd hydrauliczny montowany w pojeździe.

Wszystkie windy samochodowe podlegają dozorowi technicznemu. Wyjątek stanowią windy samochodowe o udźwigu mniejszym niż 250 kg służący do transportu towarów. Wobec takich podestów stosuje się uproszczoną formę dozoru technicznego, która skutkuje tym, że urządzenia te nie wymagają rejestracji w UDT, niemniej muszą być konserwowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Windy załadowcze o udźwigu do 250 kg służące do przemieszczania osób podlegają pełnemu dozorowi technicznemu.

Dozór techniczny wind samochodowych regulowany jest przez dwa rozporządzenia.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Dozór techniczny i serwis wind samochodowych

Dozór techniczny nad windami samochodowymi zaczyna się od zgłoszenia urządzenia do lokalnej jednostki UDT w celu jego rejestracji. Zgłoszenie kierowane jest w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dokumentacji rejestracyjnej lub kserokopii ostatniego protokołu wraz z decyzją inspektora z poprzedniego badania technicznego, o ile winda samochodowa była wcześniej zarejestrowana.

Po zarejestrowaniu wind samochodowych konieczne jest przeprowadzanie ich regularnych przeglądów. Windy samochodowe podlegają przeglądom okresowym oraz doraźnym eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym i poawaryjnym (poza windami o uproszczonym dozorze technicznym). Cykliczne przeglądy techniczne powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Aby ograniczyć doraźne przeglądy wind samochodowych, konieczne jest stałe monitorowanie ich

stanu oraz skoordynowane działania konserwacyjne i serwisowe. Pełna opieka serwisowa pozwala znacząco ograniczyć występowanie awarii, a w konsekwencji przestojów urządzenia, tym samym ograniczając koszty naprawy oraz koszty wynikające z niemożliwości eksploatacji windy samochodowej.

Serwis wind samochodowych to nie tylko konserwacja i naprawa, ale także kompleksowe wsparcie w rejestracji UDT i przeprowadzaniu przeglądów technicznych i modernizacjach tego typu dźwignic.

Poprzedni artykułBrodzik prysznicowy – jaki wybrać? Najważniejsze informacje
Następny artykułPoznaj 7 powodów, które przekonają cię do stosowania różeńca górskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj