Czym są dywidendy rzeczowe?

Wspólnicy oraz akcjonariusze spółek mogą ubiegać się wypłatę dywidendy w formie rzeczowej. Aby proces odbył się zgodnie z prawem, wartość przedmiotu powinna być równa cenie rynkowej. Przesłanki wypłaty takiego zysku zależą przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. O jej wypłacie na rzecz osoby ubiegającej się o dywidendę rzeczową decydują wszyscy pozostali akcjonariusze i wspólnicy.

Co to jest dywidenda rzeczowa i jak ją obliczyć?

Ogólnie rzecz biorąc, dywidendą nazywa się część uzyskanego zysku netto przez spółki kapitałowe. Może się o nią ubiegać każdy ze wspólników oraz akcjonariuszy danej spółki. Zysk ten liczony jest po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dywidenda może być wypłacana zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Jej wartość oraz czas wypłaty określa się na podstawie indywidualnej polityki dywidendowej przedsiębiorstwa. Osoba ubiegająca się o jej wypłatę powinna wiedzieć, że dywidenda obejmuje nie tylko zysk netto osiągnięty przez firmę w ciągu ostatniego roku obrotowego. Nawet, gdy przedsiębiorstwo w roku tym poniosło stratę, wypłata może pochodzić z innych źródeł – wyjaśnia doradca podatkowy Jacek Pukaluk.

W myśl tych zasad, dywidenda wypłacana jest także:

  • z niepodzielnych zysków z poprzednich lat obrotowych firmy,
  • z kapitału zapasowego spółki,
  • z kapitałów rezerwowych.

W takim przypadku wartość wypłaty może być jednak pomniejszona o akcje i własne udziały, niepokryte straty czy też kwoty przeznaczone na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Aby obliczyć wysokość wypłaty należy znać przede wszystkim roczny wynik finansowy spółki. Kwota dywidendy obliczana jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników po uwzględnieniu dalszych planów inwestycyjnych firmy. Dywidenda rzeczowa obejmuje, na przykład nieruchomości, aktywa ruchome, surowce lub akcje.

Opodatkowanie dywidendy

Dywidendę rzeczową można objąć podatkiem VAT, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, strona wypłacająca powinna być podatnikiem podatku od towarów i usług, przekazane na rzecz jednego ze wspólników lub akcjonariuszy towary muszą należeć do spółki. Przedmiotem dywidendy powinien być towar, wobec którego spółce przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Możliwe jest również zwolnienie dywidendy z podatku. W tym przypadku stroną wypłacającą musi być spółka będąca podatnikiem, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Spółka powinna posiadać także nie mniej niż 10% udziałów w kapitale takiej firmy. Doradcy podatkowi informują, że uzyskującym dochody z dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Poprzedni artykułKiedy warto zamontować okna energooszczędne w domu?
Następny artykułNa co zwracać uwagę, kupując sztućce dla dzieci?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj